Privacy statement

Privacy beleid van MyOffice Group B.V. en haar werkmaatschappijen
Gevestigd aan de Assendorperdijk 1, 8012 EG Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. 

Contactgegevens
MyOffice Group B.V. 
Assendorperdijk 1 
8012 EG Zwolle
Tel: 038-8200082
www.my-office.nl 
KvK nr: 68070721

Welke persoonsgegevens verwerken we? 
MyOffice Group B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die wij krijgen van huurders die gebruik maken van onze diensten of van personen die deze gegevens zelf aan ons verstrekken. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrgeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht o je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyOffice Group B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

- Je kunt een verozek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@my-office.nl . 


- Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identitietsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

- MyOffice Group B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens? 
MyOffice Group B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@my-office.nl 


Gegevens delen met andere organisaties
Mocht een andere partij of instantie werk voor ons verrichten, dan moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan. 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens? 
MyOffice Group B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien de wetgever erom vraagt, zullen wij ze langer bewaren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
MyOffice Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslgen via de instellingen van je browser verwijderen. 

We verwerken:
- NAW bedrijfsgegevens 
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Kopie paspoort tekenbevoegde
- BTW nummer 

Waarvoor hebben wij persoonsgegevens nodig? 
- Voor het afsluiten van een huurovereenkomst 
- Voor het versturen van facturen voor het innen van de huur 
- Communicatie met onze huurders

Laat je naam en telefoonnummer achter en wij bellen je terug!